Free Radio

Station QRP 6924,87 kHz 24/05/2015
Radio Pirana International 6254,99 kHz 24/05/2015
Trans Europe Radio 7565 kHz 24/05/2015
Radio Dr. Tim 6321,32 kHz 24/05/2015
Radio Barracuda 49 metri 6239,99 kHz 23/05/2015
Top Radio 6479,92 kHz 23/05/2015
Blueman Radio 6241,93 kHz 23/05/2015
Odynn Radio 6285,04 kHz 23/05/2015
Radio Bella Italia 6400,65 kHz 23/05/2015
Radio Barracuda 49 metri 6239,99 kHz 21/05/2015
Radio Bella Italia 6281,19 kHz 17/05/2015
Radio Joey 6399,95 kHz 17/05/2015
Radio Montferland 6319,98 kHz 17/05/2015
Radio Samurai 6870,09 kHz 17/05/2015
Enterprise Radio 6949,98 kHz 17/05/2015
Free Radio Victoria 6265,03 kHz 15/05/2015
Radio Barracuda 49 metri 6239,98 khz 15/05/2015
Radio Latino 7589,98 kHz 15/05/2015
Radio Spaceshuttle International 13800 kHz 10/05/2015
Alex Warner Radio Show 6241,97 khz 09/05/2015
Over 60 Degrees Radio 11593 kHz 08/05/2015
Radio Anthony Poland 6379,98 kHz 08/05/2015
Radio Doc Einstein 6211,97 07/05/2015
Radio Mirabelle 6839,97 kHz 05/05/2015
Abu Dhabi Radio 6289,96 kHz 05/05/2015
Shortwave Radio 6204,97 kHz 06/05/2015
Radio 42 6289,92 kHz 05/05/2015
Radio Latino 7589,98 kHz 04/05/2015
Radio Tidalwave 6749,92
Radio Barracuda 49 metri 6239,98 kHz 03/05/2015
Little feat Radio 6400,03 kHz 03/05/2015
Wilder Westen FM 6301,69 kHz 03/05/2015
Radio Verona 6212 kHz 03/05/2015
Radio Quadzilla 6304,98 kHz 03/05/2015
Radio Mister Cash 6319,93 kHz 03/05/2015
Radio Sunflower 6200,98 kHz 03/05/2015
De Witte Reus 6380,07 kHz 01/05/2015

Radio Goofy 6325,55 kHz 28/04/15
Abu Dhabi Radio 6286,98 kHz 26/04/15
Mustang Radio 6287,98 kHz 26/04/15
Super Clan Radio 6070 khz 26/04/1
Enterprise Radio 6590 kHz 26/04/15
Radio The Gardener 6285 kHz 25/04/15
Radio Six International 9404.99 kHz 25/04/15
Radio Europe 6070,07 24/04/15
Radio Voyager 6949,99 kHz 24/04/15
Radio Arcadia 6850,04 kHz 24/04/15
European Music Radio 6070 kHz 19/04/15
Geronimo Shortwave 9300,39 kHz 19/04/15
Radio Thunderbird International 7590,06 kHz 19/04/15
Radio Quintus 6300 kHz 19/04/15
Radio Zeewolf 6380 kHz 18/04/15
Radio Batavia 3930 kHz 16/04/15
Radio Paardenkracht 6300 kHz 12/04/15
Premiere Radio International 6915 kHz 12/04/15
Chelmsford Calling World Service 6070 12/04/15
Radio Barraquda 5800 kHz 07/04/15
Radio Monique 6270 kHz 07/04/15
Premier Radio International 6960 kHz 06/04/15
Little Feat Radio 6301,68 kHz 06/04/15

Radio Republica De Banana 6301,7 kHz 06/04/15

Radio Latino 7515 kHz 05/04/15

Radio Carrierwave  6380 kHz 05/04/15
Free Radio Service Holland 6300 kHz 05/04/15

NMD Radio 6210 kHz 04/04/15

Abu Dhabi Radio 6295 kHz 04/04/15

Radio Nemo 6296,04 kHz 04/04/15

Radio Felix 6382 kHz 04/04/15

Radio Mirabelle 6950 khz 04-04-15
Studio 52 6423 kHz 04-04-15

Enterprise Radio 6290 kHz 04-04-15
Radio Bogusman 6320 kHz 04-04-15
Zender Akenzo 6400 kHz 04-04-15
Mustang Radio 6306 kHz 03-04-15
Radio Johnny Tobacco 6380 kHz 02-04-15
Radio Ronalisa 6400 kHz 02-04-15

Radio Twentana 6325 kHz 02-04-15
Radio 42 6296 kHz 02-04-15
Klabauterman Radio 9295 kHz 02-04-15
Misti Radio 6285 kHz 02-04-15
Radio Europe 6860 kHz 01-04-15
Radio Python 6305 kHz 30-03-15
Lowland Radio 6387 kHz 29-03-15

Radio Mirabelle 6950 kHz 29-03-15
U-Boat 66 Radio 9470 kHz 29-03-15
Atlantic 2000 International 9485 kHz 29-03-15
Premier Radio 6910 kHz 28-03-15
Radio Laguna 6285 kHz 28-03-15
Caroline Rainbow 6240 kHz 28-03-15
Radio Anthony Poland 6827 kHz 28-03-15
Radio Latino 7530 kHz 28-03-15
RoNNie AM 6425 kHz 28-03-15
Radio Merlin Int. 6305 kHz 28-03-15
Radio Underground 6323 khz 28-03-15
Hitmix Radio 6290 kHz 28-03-15
Radio Waves International  7620 kHz 28-03-15
Sundown Radio 6808 kHz 28-03-15

Zen FM 6070 kHz 28-03-15

Lowland Radio 6295 kHz 25-03-15
Free Radio Victoria 7630 kHz 22-03-15
Radio DARC 6070 kHz 22-03-15
Radio Mirabelle 6950 kHz 21-03-15
Baltic Sea Radio 13905 kHz 21-03-2015

Radio City 9510 khz 21-03-15
Radio Montferland 6380 kHz 20-03-15
RoNNie AM 6380 kHz 19-03-15
Radio Arcadia 6850 khz 13-03-15
Shortwavegold 6203 kHz 10-03-15
Pink Panther Radio 6803 kHz 07-03-15
Radio Flying Dutchman 6240 kHz 07-03-15
Odynn Radio 6288 kHz 02-03-15
Radio Mistero Ghost Planet 7300 kHz 01-03-15
Enterprise 6950 kHz 01-03-15
SWL Game 1° March 2015 FreeRadioGame
Radio Samuray 6870 kHz 01-03-15
Radio Merkurs 9865 kHz 28-02-15
Geronimo Shortwave 9335 kHz 22-02-15
Bluestarradio 6070 kHz 22-02-15
Radio Technical Man 6200 kHz 22-02-15
U-Boat 66 Radio 7300 kHz 22-02-15
Radio Bogusman 6235 kHz 21-02-15
Top Radio 6326 kHz 15-02-15

Radio Pluto 6390 kHz 14-02-15

Radio City 14-02-15 9510 kHz _QSL 2012 05-11

Radio Python 6305 kHz 10-02-15
Radio Arcadia Shortwaves 6850 kHz  08-02-15
Thunderbird Radio 7430 khz 08-02-15
Atlantic 2000 7310 kHz 14-08-16

Radio Studio X 1584 kHz 06-02-15
Radio Norton 6305 kHz 06-02-15
Bluestarradio 6070 kHz 01-02-15
MV Baltic Radio 7265 kHz 01-02-15
Radio AC-DC 6250 kHz 01_02_15
Radio Alice & Akai 3905 kHz 31/01/15
Radio Mirabelle 6803 kHz 31/01/15
Radio Underground 6305 kHz 31/01/15
Bogusman Radio 6295 kHZ 31/01/15
Trans Europe Radio 6930 kHz 31/01/15
Hobart Radio International 6240 kHz 31/01/15
Enterprise Radio 6950 kHz 31/01/15
NMD Radio 6383 kHz 31/01/15
Pink Panther Radio 6803 kHz 31/01/15
Radio Europe 6875 kHz 31/01/15
Skyline International Radio 3905 kHz 30/01/15

Radio Joey 6401 kHz 25/01/15
Radio Tango Italia 6295 kHz 24/01/15
Hitmix Radio 6290 kHz 21/01/15
Pink Panther Radio 6803 kHz 17/01/15
Radio Magic AM 6319 kHz 17/01/15
Radio Spaceshuttle 6070 kHz 17/01/15
Radio Zeewolf 6385 kHz 11/01/15
Radio Scotland International 6294 kHz 10/01/15
Odynn Radio Twente 6290 kHz 09/01/15
Caroline Rainbow Radio 6290 kHz 07/01/15
Studio 64 6210 kHz 07/01/15
Enterprise Radio 6295 kHz 06/01/15
Radio Montferland 6305 kHz 04/01/15
Radio Casanova 6265 kHz 03/01/15
Hobart Radio International 6240 kHz 03/01/15
Radio Merlin International 6284 kHz 03/01/15
Enterprise Radio 6940 kHz 01/01/15
NordAM 6005 kHz 01-01-15
Radio Gloria International 9485 kHz 28/12/14
Radio Samurai 6070 khz 28/12/14
Radio Samurai 6070 kHz 28/12/14
Radio Underground 7700 kHz 28/12/14
Weekend Music Radio 6395 khz 27/12/14
SRG Skyline Radio Germany 6267 kHz 27/12/14
Radio Revival Sweden 6065 kHz 27/12/14


Radio Zeewolf 6385 kHz 27-12-14

Radio City via Radio Revival QSL1_27-12-14

Crazy Wave Radio 6300 kHz 23/12/14

Mi Amigo 7310 khz 26_12_14

Radio Mistero Ghost Planet 7298 kHz 26-12-14


Radio Tower 6295 kHz 26_12_14

Crazy Wave Radio 6260 kHz  26-12-14
U-Boat 66 Radio 7300 kHz 26-12-15
Radio Marabu 7310 kHz  25_12_14

Radio Mistletoe 6211 kHz 25-12-2014

Crazy Wave Radio 6260 kHz 25-12-14

Radio Amatthusia 6500 kHz 21_12__14pg

Enterprise 6950 kHz 21_12_14

Radio Tower  6306 kHz 14-12-14

Mi Amigo 7310 kHz 14_12_14

Studio 52 6285 kHz 13-12-14

Magic AM 6238 kHz 13_12_14

Europa 24 6050 kHz 10-12-14
Radio Europe 6875 kHz 08_12_14_2
Reflections Europe 6295 kHz 07-12-14

Radio Technical Man 6235,3 kHz 07-12-14

Mighty KBC 6095 kHz 07-12-14

Radio Marabu 6250 kHz 06_12_14_1740

Radio Europe 6875 kHz 06_12_14_1036
Shortwave Rock 6045 khz 24_11_13


Nessun commento:

Posta un commento